logo

Naše služby

Pri našej práci kladieme dôraz od celku k detailom. K návrhom pristupujeme rovnako zodpovedne, či je to návrh námestia, rodinného domu, obývačky alebo stoličky. Zohľadňujeme pri tom vaše individuálne potreby a finančné možnosti. Dbáme na kvalitu už v projektovej fáze, ktorá je základom úspešnej investície.

Poskytujeme komplexné služby architektonické a projektové v oblastiach:

Urbanizmus_ Vytvárame urbanistické, urbanisticko-krajinárske a urbanisticko-architektonické štúdie, zastavovacie plány, územné plány a spracúvame územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie, návrhy a revitalizácia verejných priestranstiev miest, obcí a krajiny. Spracovávame návrhy parkov, záhrad a exteriérov budov.

Architektúra_ Navrhujeme architektonické štúdie, projekty pre územné rozhodnutie, projekty pre stavebné povolenie /vrátane profesií/, realizačné projekty, autorský a investorský dozor, inžinierske služby – vykonávanie projektového a stavebného manažmentu a zastupovanie stavebníka v konaniach na úradoch a pri jednaniach. Vytvárame riešenia pre moderné nízkoenergetické a pasívne rodinné domy, obytné, občianske a priemyselné budovy. Navrhujeme rekonštrukcie, modernizácie budov a obnova stavebných pamiatok, rekonštrukcie a dotvorenie fasády domov, plotov. Ponúkame stavebné poradenstvo a koordinácia v otázkach technických a estetických.

Interiéry_ Vytvárame moderný interiér, štúdie od kuchyne, obývačky, kúpeľne, detské izby, byty, kancelárie, predajne, kaviarne.

Dizajn_ návrhujeme nábytok na mieru, interiérové prvky, „zelené steny“, mestský mobiliár, drobnú architektúru- altánky, prístrešky, detské ihriská.