logo
BEAST STUDIO je architektonický ateliér pod vedením Juraja Ďuríka a Lucie Geršiovej založený v Leviciach na Slovensku v roku 2014. Našim zameraním je kvalitná moderná architektúra v rámci všetkých jej súčastí.
Ing. arch. Juraj Ďurík
1987_Levice_Slovensko
Magisterské štúdium
2010 – 2012_Odbor architektúra a urbanizmus
Fakulta architektúry, ČVUT Praha
Bakalárske štúdium
2006 – 2010_ Odbor architektúra a urbanizmus
Fakulta architektúry, STU Bratislava
Ing. arch. Lucia Geršiová
1988_Topoľčany_Slovensko
Magisterské štúdium
2010 – 2012_Odbor architektúra a urbanizmus
Fakulta architektúry, ČVUT Praha
Bakalárske štúdium
2006 – 2010_ Odbor architektúra a urbanizmus
Fakulta architektúry, STU Bratislava