logo

Oplotenie Nemocnice

novostavba oplotenia
Miesto:
Veľkosť:
Typ:
Stav:
Rok:
Tím:
Levice, SR
225 m
verejné obstarávanie
zrealizované
2015
Juraj Ďurík
Lucia Ďuríková
Katarína Klinčoková

S nevyhovujúcim stavom starého oplotenia prišla výzva na návrh nového oplotenia areálu nemocnice v Leviciach. V minulosti bol areál nemocnice parkom, v ktorom pacienti trávili čas a nachádzali odpočinok. To bolo inšpiráciou pre návrh oplotenia s využitím prírodného materiálu – dreva. Prevažnú časť oplotenia tvorí múrik z pohľadového betónu, na ktorom sú ukotvené drevené lamely. Oplotenie tak tvorí fyzickú bariéru, ale nie vizuálnu. Prostredníctvom drevených lamiel sa človeku otvárajú a zatvárajú priehľady v závislosti od uhľa pohľadu. Výplne brán v oplotení nadväzujú lamelami na navrhované oplotenie a zachovávajú tak kompaktný vzhľad moderného oplotenia.

PROJEKTY

/ / / /