logo

Vila Aurora

rekonštrukcia fasády
Miesto:
Veľkosť:
Typ:
Stav:
Rok:
Tím:
Tatranská Lomnica, SR
130 m2
priame zadanie
zrealizované
2014
Juraj Ďurík
Lucia Geršiová
Lukáš Kusý

Zmena fasády sa týka existujúceho objektu vily AURORA. Severná fasáda ako najcharakteristickejšia časť budovy je podkladom pre charakter novej fasády. Idea novej fasády spočíva vo vrstvení stavebných materiálov a to v spodnej časti ťažký kamenný základ, ktorý nesie bielo omietnuté murivo. Vo vrchnej časti fasády je navrhovaný tmavý drevený obklad s bielym dekórom, ktorý je chránený pred poveternostnými podmienkami strechou. V južnej časti fasády vilky je zachované pôvodné zábradlie, ktoré má pre majiteľov hodnotu. Nové zábradlie na prvom nadzemnom podlaží bude doplnené podľa charakteru existujúceho zachovaného zábradlia. Tým sa vytvorí jednotný charakter tejto fasády. Nová fasáda zjednocuje celý objekt do krásneho celku a potláča súčasný „ rozbitý“ charakter vilky AURORA.

PROJEKTY

/ / / /