logo

Trhové miesto v parkovej úprave

námestie
Miesto:
Veľkosť:
Typ:
Stav:
Rok:
Tím:
Kalná nad Hronom, SR
1360 m2
priame zadanie
dokončené
2014
Juraj Ďurík
Lucia Geršiová

Ideou návrhu je symbolika slovenskej krajiny a obcí zasadených do údolia Hrona obklopená zelenými pohoriami. Ústredný priestor je tvorený zoskupením vzrastlých stromov. Koruny stromov je možné vyformovať do tvaru, či už ako solitéry alebo združená skupina. Medzi nimi sú umiestnené drevené stánky. Stánky sú navrhované ako drevená rámová konštrukcia a sú z oboch strán otvorené. Na vnútorných stranách stánkov sú pridané lavičky. Stánky svojím usporiadaním, tvarom a materiálovým riešením odkazujú na zástavbu slovenských urbanistických celkov v tejto oblasti. Navrhujeme mierne prevýšenie trávnatých plôch. Zvažujú sa smerom dovnútra, aby sa vizuálne priblížili pozorovateľovi. Celé územie bude lemované okrasnými záhonmi, ktoré oživia vonkajšie pohľady. Návrh zdôrazňuje otvorenosť priestoru a prírodný charakter. Navrhované riešenie nadväzuje na tradíciu s použitím osvedčených moderných princípov.

PROJEKTY

/ / / /