logo

Amfiteáter Levice

verejný priestor
Miesto:
Veľkosť:
Typ:
Stav:
Rok:
Tím:
Levice, SR
9100 m2
priame zadanie
v procese
2015
Juraj Ďurík
Lucia Geršiová
Roderik Baltazár

Filozofia riešenia územia spočíva v revitalizácií nefunkčného priestoru bývalého amfiteátra. Hlavnými motívmi riešenia sú myšlienky otvorenosti areálu voči okoliu. Navrhujeme obohatenie areálu o nové relaxačné a športové plochy a aktivity, odstránenie oplotenia tak, aby areál bol voľne prístupný verejný priestor. Amfiteáter bude prekrytý visutou membránovou konštrukciou, ktorá bude hlukovou bariérou, zabezpečí vizuálne oddelenie od okolia a využiteľnosť počas nepriaznivého počasia. Navrhovanú trasu tvorí chodník pre peších, cyklistov aj korčuliarov. Pod trasou vzniknú priestory pre kaviareň, artwall či zázemie celého areálu, ktoré prirodzene oddelia detské ihriská, pobytové a piknikové plochy od skateparku. Zároveň na trase vzniknú nové výhľady na mesto. Budú obnovené a doplnené prírodné prvky, vzrastlá a krovinatá vegetácia ako aj trávnaté povrchy.

PROJEKTY

/ / / /