logo

Planetárium Levice

novostavba planetária a rekonštrukcia existujúcej hvezdárne a pozorovateľne
Miesto:
Veľkosť:
Typ:
Stav:
Rok:
Tím:
Levice, SR
116 m2
verejné obstarávanie
v procese
2018
Juraj Ďurík
Lucia Ďuríková
Katarína Klinčoková

Návrh rieši potrebu nových priestorov a rekonštrukciu existujúcich stavieb Tekovskej hvezdárne v Leviciach. Hmotu prístavby tvorí základný kváder štvorcového pôdorysu, z ktorého vystupuje vyššia hmota miestnosti planetária. Pôdorys prístavby tvoria dva hlavné priestory – multifunkčná sála a prednášková miestnosť planetáriá, prístupné zo vstupnej haly. Hlavný prekrytý vstup je vsadený hlbšie do bielej hmoty kvádra a tým symbolicky pozýva návštevníkov do vnútra objektu. Presklená fasáda hlavného vstupu prechádza ďalej k existujúcej budove hvezdárne ako spojovacia chodba. Tá prepája navrhovanú prístavbu s existujúcou budovou hvezdárne. Doplnené spevnené plochy a sadové úpravy umocňujú zážitok z celého priestoru.

PROJEKTY

/ / / /