logo

Telocvičňa GAV Levice

verejná budova
Miesto:
Veľkosť:
Typ:
Stav:
Rok:
Tím:
Levice, SR
680 m2
VO
v procese
2015
Juraj Ďurík
Lucia Geršiová
Roderik Baltazár

Osadenie a orientácia telocvične vychádza z potreby adekvátneho presvetlenia a z účelného využitia poskytnutého exteriérového priestoru. Pristúpili sme k riešeniu rovnobežného osadenia novostavby s jestvujúcou telocvičňou, pričom spojovacia časť spolu s ostatnými hmotami vytvára školský dvor. V jednopodlažnej prepojovacej časti sa nachádzajú hygienické časti, šatne pre žiakov, kabinety pre učiteľov a sklad náradia.

PROJEKTY

/ / / /