logo

Vízia Prahy

urbanizmus
Miesto:
Veľkosť:
Typ:
Stav:
Rok:
Tím:
Praha, CZ
496 km2
ateliér Romana Kouckého
idea
2012
Juraj Ďurík

Základný koncept: Nová zmenšená hranica ohraničuje priestor intenzívneho rozvoja mesta. Navrhnuté mestské okruhy tvoria impulz pre rozvojové a transformačné plochy v rámci vymedzenej hranice. Koncept zároveň tieto plochy prepája, čím medzi nimi vzniká komunikácia.

Dopravná schéma: Horizontálne a vertikálne línie existujúcich mestských tried sú navzájom prepojené navrhnutými okruhmi. Na prieniku vytvorených okruhov a súčasných mestských tried vznikajú brány do mesta. Navrhnutý systém vytvára prienik v centre mesta a zároveň jednotlivé okruhy spájajú brehy Vltavy.

Štruktúra mesta: Pražská štruktúra je narúšaná plochami vnútornej periférie. Tieto plochy sú práve miestom pre transformáciu, ktoré doplnia hierarchiu mestských priestorov a zlepšia a zvýhodnia okolité miesta. Hierarchia bude dodržovať princíp monocentrického mesta, ktorý bude mať za následok príliv obyvateľstva naspäť do Prahy, čím sa zvýši využitie dopravných a infraštruktúrnych tokov mesta.

PROJEKTY

/ / / /